Den lille grønne – (05/03/21)

Der tages her udgangspunkt i denne udgivelse: https://www.saxo.com/dk/nationalsocialismen-den-biologiske-verdensanskuelse_povl-h-riis-knudsen_haeftet_9788740487305

Indholdsfortegnelse:
0:00 Velkomst og introduktion af skrivelsen i fokus.
10:18 Nationalsocialistisk økonomi.
35:35 Ophav af disse idéer.
47:00 Politisk styring ift. naturens love.
1:04:44 Nationalsocialismen som en modreaktion.
1:11:30 De naturvidenskabelige love.
1:26:37 Arvelighed og race.
1:52:09 Antiimperialisme.
2:04:04 Kristendom.
2:33:33 Afslutning.

Medvirkende: Povl H. Riis-Knudsen og Anders Kjær.

Relevante links og materiale:
https://www.saxo.com/dk/nationalsocialismen-den-biologiske-verdensanskuelse_povl-h-riis-knudsen_haeftet_9788740487305
http://www.arnehansen.net/850701Nazisteromnazisme64.mp3
https://counter-currents.com/2020/11/the-young-hitler-i-knew/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hitler%27s_Table_Talk
https://www.saxo.com/dk/forfatter/povl-h-riis-knudsen_11222465?page=1

Lyt til eller hent afsnittet her: https://mega.nz/#F!V7R3hCYC!_Nl-dHfWyNU7HI6nAJAgkQ

39 thoughts on “Den lille grønne – (05/03/21)”

 1. Endnu en interessante samtale med Hr. Riis Knudsen

  Dog er det mig i sandhed en gåde, at en så lærd mand er faldet for løgnagtigt propaganda såsom “Table Talk”, der IKKE var afskrifter af Hitler taler.

  1. Ja det er jo meget svært at vurdere, når bogen er baseret på noter skrevet af 3 forskellige mennesker, og der ingen direkte optagelser er af udtalelserne. Man kan vel ikke gøre andet end at sammenligne disse udtalelser med andre, han er kommet med, og så se om de giver mening sammenlignet med hinanden.

   1. Korrekt og her giver de ganske enkelt ikke mening, men jeg er bekendt med at mange har tiltro til bogen og lignende bøger, det er dog ikke alt, der er ved siden af, men det siger vel næsten sig selv.

 2. 29:00 Her tager den gode Hr. Riis Knudsen igen fejl.

  Essencen af kristendommen er netop racen og nationen, altså den Adamiske (ie. Den hvide race) generelt og Israel (ie. Europæerne) specifikt.

  Det handler om nationens frelse, der selvsagt ikke kan adskilles fra folkets frelse.

  Kristendommen er IKKE universalistisk, den er alene funderet på “pagt-teologi”, altså pagten mellem vor forfader Abraham og sine efterkommere og Jahve (Gud).

  Hverken patriarkerne (ie. Abraham, Moses ect.) eller profeterne (ie. Esajas, Obadias, Ezikiel ect.) eller apostlene (ie. Johannes, Lukas, Peter ect.) var jøder, ingen af dem.
  De var alle Israelitter (ie. hvide mænd).

  Yahshuah (ie. Jesus) kom alene for at frelse sit folk Israel og ingen andre (ie. Matthæus 15:24).

  Problemet er selvfølgelig at såvel religionen som historien, oldhistorien i særdeleshed, er blevet perverteret til ukendelighed, præcis som profiteret.

  At Europa overrendes af vilde i vor tid er netop opfyldelsen af den sidste profeti og den Sidste Tid (ie. Tiden for Jakob / Israels Trængsler).

  Det beskrives, bla. i, Johannesåbenbaringen hvorledes ((( Slangen ))) ville oversvømme Israels nationer med en flod af fremmede i den Sidste Tid.

  For yderligere info :

  Jesuswaswhite.com
  Truthvids.net
  Christogenea.org

  1. Profiteret eller profeteret. For yderligere information: fremskridtspartiet (ttrivselspartiet) og corbettreport
   Efter at have set beklagelse om slåfejl længere nede i kommentarsporet må jeg notere at der er 4 taster mellem i og e

  2. Lorraine Day, og en række andre såkaldte revisionister, er af samme overbevisning. Altså at ordet ‘jøde’ slet ikke forekommer i de oprindelige hebraiske og græske testamenter. Men at ‘israelitter’ eller ‘folk fra Judea’ er blevet fejlagtigt oversat i de senere udgaver. De påstår, at de af Kristus så eftertrykkeligt forbandede farisæere er de egentlige jøder.

   Det opmuntrer til graverarbejde. Men hvem behersker græsk og hebraisk?

   Hvis myten om Jesus som Jødernes Konge kan aflives, er det vel ikke helt uden relevans. Det ville ganske givet give mange europæere fornyet tro på Bibelen og Gud, hvis evangeliernes ‘jøder’ ikke automatisk blev henført til vore dages højst tvivlsomme, umoralske personager der kalder sig selv for jøder.

   (Synes ikke rigtig linket til mega.nz virker…)

   1. Linket virker ellers fint, når jeg trykker på det? Jeg kan eventuelt sende dig afsnittet på en email, hvis det er?

    Jeg tror desværre, at de fleste europæere/hvide idag er ret ligeglade med Kristendom og særligt ligeglade med, hvordan manden har set ud, og hvilken etnicitet idag, han minder mest om. Historisk set har de forskellige kristne folkeslag portrætteret ham som en af deres egne. Hvis man anser ligklædet fra Torino som ægte, så ved vi jo ret præcist, hvordan manden har set ud, og så kan man jo selv vurdere, hvor godt manden ligner fx Bent Melchior eller Arne Notkin. https://historycollection.com/these-16-facts-reveal-whether-the-shroud-of-turin-really-belonged-to-jesus-christ/11/

    Det er min opfattelse, at Den Katolske Kirke historisk har anerkendt, at manden havde en relation til de mennesker, der kaldte sig selv jøder før og idag, men at det altså ikke ændrede på, at de var vantro og skulle konvertere. Den holdning har de så ikke længere: https://www.youtube.com/watch?v=YyAZxKALcw8

    1. I virkeligheden går Johannesevangeliet ret meget til stålet hvad jødefordømmelsen angår. Kristus og jøderne lå i åben krig.

     ‘…Da han talte dette, troede mange på ham. Jesus sagde da til de Jøder, som var komne til at tro på ham: “Dersom I blive i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skulle erkende sandheden, og sandheden skal frigøre eder” De svarede ham: “Vi er Abrahams sæd og have aldrig været nogens trælle, hvorledes siger du da: I skulle vorde frie?” Jesus svarede dem: “Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hver den, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset til evig tid, sønnen bliver der til evig tid. Dersom da sønnen får frigjort eder, skulle I være virkelig frie. Jeg ved, at I er Abrahams sæd; men I søge at slå mig ihjel, fordi min tale ikke finder rum hos eder. Jeg taler det, som jeg har set hos min Fader; så gøre også I det, som I have hørt af eders Fader.” De svarede og sagde til ham: “Vor Fader er Abraham.” Jesus sagde til dem: “Dersom I vare Abrahams børn, gjorde I Abrahams gerninger. Men nu søge I at slå mig ihjel, et menneske der har sagt eder sandheden, som jeg har hørt af Gud; dette gjorde Abraham ikke, I gøre eders Faders gerninger.” De sagde da til ham: “Vi er ikke avlede i hor; vi have én Fader, Gud.” Jesus sagde til dem: “Dersom Gud var eders Fader, da elskede I mig; thi jeg er udgået og kommen fra Gud; thi jeg er heller ikke kommen af mig selv, men han har sendt mig. Hvorfor forstår I ikke min tale? fordi I ikke kunne høre mit ord. I er af den Fader Djævelen, og eders Faders begæringer ville I gøre. Han var en manddraber fra begyndelsen af, og han står ikke i sandheden; thi sandhed er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han af sit eget; thi han er en løgner og løgnens Fader. Men mig tro I ikke, fordi jeg siger sandheden. Hvem af eder kan overbevise mig om nogen synd? Den, som er af Gud, hører Guds ord; derfor høre I ikke, fordi I ikke er af Gud.”

     …Dette sagde hans forældre, fordi de frygtede for Jøderne; thi Jøderne vare allerede komne overens om, at dersom nogen bekendte ham som Kristus, skulle han udelukkes af synagogen.’

     Men igen, det ville være interessant at læse de oprindelige tekster på originalsproget. Ovenstående passage fra Erna Bruuns oversættelse af 1907 kan eksempelvis virke selvmodsigende; siger Jesus at jøderne er af Abraham eller af Djævelen? Afhænger det alene af konvertering eller er jøderne definitivt ikke i stand til at høre Guds ord?

     1. Sådan som jeg forstår det, så var det meningen, at de tolv stammer af Israel skulle omvende hele verden til Gud og Hans love. Men det kunne de så ikke finde ud af, og de bliver ved med at fejle/synde konstant. For at løse dette problem lader Gud sig selv føde som et menneske for at selv at udbrede Guds love til hele verden og for at betale gælden for alle disse synder, så Israel fik en ny chance. Få lytter til ham og bliver omvendt. Dem der gør bliver til den kirke, vi idag kalder den Katolske Kirke. De jødiske ledere forkaster ham og afpresser Romerne til at korsfæste ham, som en forræder af Roms autoriet. Det er så korsfæstelsen, der fungerer som afbetalingen af syndsgælden.

      Så vi ser jo så konflikten her direkte i skriftstykket ovenover: Er Kristus Gud, eller er han ikke? Har jøderne den korrekte forståelse af Gud, eller har Kristus det? Det er rigtigt, at jøderne nedstammer fra Abraham, der var velsignet af Gud, men Kristus mener så ikke, at de følger de regler, der blev givet til Abraham og hans slægt. Han mener, at de lyver og gør det onde. Derfor kalder han dem sønner af Djævelen i stedet. Så med andre ord: Det er altså ikke nok bare at være nedstammet fra nogle, hvis man ikke gør, som man skal. Senere i det Nye Testamente slås det fast, at man er kristen uafhængig af ens køn eller etnicitet. Men det betyder så ikke, at køn eller etnicitet ikke eksisterer, som nogle prøver at sige idag. Hvis en jøde konverterer oprigtigt, så er han ligeså kristen som alle andre kristne. Men det betyder så ikke, at han ikke skulle bo sammen med sin egen etniske gruppe ligesom alle andre i denne verden. Og at han holder op med at være kristen, hvis han ikke følger de regler, man skal følge for at være kristen.

     2. Jeg havde en folkeskolelærer, der sagde, at det eneste hun behøvede var, at se ud over klassen og se hvilke af drengebørnene, der havde de rødeste ører også vidste hun, hvem de skyldige var. (Der var meget få børn på den skole, der ikke var danskere). Mon ikke dette har gjort hvide mindre løgnagtige og udviklet en stærkere samvittighed, at rødme så tydeligt? Det er ikke en ualmindelig tanke i blandt kristne at se vores egen samvittighed som Guds stemme. Jeg tænker denne indre stemme – altså vores samvittighed – jo netop giver os et indre helvede indtil vi angrer og ændrer vores adfærd. Jeg syntes virkelig jeg ser mange jøder sidde og give andre folkeslag skylden uden at ville medgive, at deres egne også havde/har del i konflikten/konflikterne imellem jøder og ikke-jøder eller direkte tilstå deres egnes medvirken i diverse videoer og på tv og uden at rødme overhovedet. Måske er der mange jøder der rødmer under debatter – jeg håber det – jeg håber jeg bare har stirret mig blind på en masse jeg ikke har kunne fatte hvorfor, at de ikke så ud til at rødme og virke en anelse flove eller blot udsatte, men nærmere giver mig indtrykket af en ekstrem ringeagt for ikke-jøder, når jeg sidder og ser dem sige det de hver især fik sagt.

     3. Jamen det er rigtigt. Andre har også lagt mærke til den forskel. Forskellige folkeslag har forskellige adfærdsmønstre fordi, at de har levet i forskellige miljøer, hvor disse adfærdsmønstre har hjulpet dem til at overleve. Det er også derfor, at det er vanvittigt at have forskellige folkeslag på samme territorie. Det er dømt til at give voldsomme konflikter, som vi jo så også ser hver eneste dag i fx Danmark. Hvis man absolut skal have indvandring, så skal det være fra nært beslægtet folkeslag, eller så skal man separere de forskellige folkeslag, der er på ens territorie. Begge dele er der også mange historiske eksempler på.

      De europæere der lever i denne verden i dag er i høj grad præget af at have levet som bønder under et kristent system i mange hundrede år. Så hvilke værdier og hvilken adfærd giver det mening at have i sådan et system: Fokus på samarbejde, hårdt arbejde, altruisme, handel, forhandling, retfærdighed, objektiv sandhed, venlighed, konformitet og ærlighed for at forsøge at nævne nogle. Og det er jo i meget høj grad sådan, at vi stadig er, selvom vi jo så tydeligvis ikke lever i et kristent samfund længere. Man hører jo også tit folk sige, at de intet har imod de indvandrere, der ”bidrager til samfundet” og ”opfører sig ordentligt”. Det mener jeg illustrerer min pointe. De har altså intet imod de indvandrere, der opfører sig ligesom dem. Derved siger de jo også, at mange indvandrere IKKE opfører sig som dem.

      Og det virker så ret tydeligt på mig, at jøder og arabere generelt har et andet adfærdsmønster og andre værdier. Alt andet ville jo også været underligt. Mange danskere har jo nævnt deres tendens til at dominere og intimidere for at opnå deres mål ift. europæeres generelle tendens til at forhandle og arbejde hårdt for at opnå deres. ”Vi kan jo snakke om tingene” er noget, man tit hører danskere sige. Eller ”kom du bare selv i gang med at lave noget”. Eller variationer af disse. Nu har de fleste danskere jo nok haft meget få personlige interaktioner med jøder, fordi der er så få i Danmark, men MANGE danskere har jo efterhånden fundet ud af, hvor belastende det kan være at interagere med arabere og muslimer generelt, fordi de har den her dominanstendens, der er meget mere fremmed for os. En anden tydelig forskel, som du også er inde på, er det fokus vi har på objektiv sandhed og retfærdighed, som jeg heller ikke føler er en generel tendens blandt muslimer og jøder i dag. De virker meget villigere til at lyve og manipulere for deres egen gruppes vinding, hvor vi har en tendens til at forsøge at finde en sandhed, som gælder for alle på alle tidspunkter. Vi har også en idé om, at folk skal behandles ift. deres adfærd og ikke deres race, etnicitet, social klasse eller køn. Det kunne man relatere til vores idéer om retfærdighed og objektiv sandhed.

      Man kunne jo godt ønske, at vi havde noget af muslimernes og jødernes kampgejst, solidaritet og hensynsløshed. Det virker til, at vi har et behov for at ændre os til nogle nye omgivelser, vi finder os selv i nu.

 3. Sidst men ikke mindst er det jo et faktum, ud fra såvel Mein Kampf som fra Hitlers egne taler, at han var en sand kristen og Nationalsocialismen er da også funderet på kristen moral.

  Vi har endda på video på YouTube (muligvis fjernet men så på Bitchute) hvor Hitler nedklader Jahves vrede over jøderne.

  For yderligere information:

  Mk.christogenea.org

 4. Moderne IQ tests og den videnskab, der ligger bag er dybt perverteret og naturligvis er japanere ikke mere intelligente end den hvide mand, det er kiksere og indere naturligvis heller ikke, slet ikke jøder.

  Faktum er, at flere såvel indiske som kinesiske og japanske lærde gerne indrømmer, at de endnu havde befundet sig på et stadie ikke meget højere end stenalderen hvis det ikke havde været for den hvide mand og hans industri samt det britiske emperium…

  Var det ikke for ((( frihandel ))) og moderne kapitalisme, så havde asiaterne ingen nævneværdig industri haft overhovedet.

  Det er da også befalet i Bibelen at vi ikke skal samarbejde med de fremmede nationer og at når vi tillader dette samt ågeri, ja så ender vi som halen i stedet for at være hovedet – altså vi får fremmede herre / mister magten.

 5. 1:38:00 Darwinismen er ikke videnskaben, snarre tværtimod – og hans teorier er da også i højt grad financieret og promoveret af den vanlige manoritet.
  Det er naturligvis ikke bites genetik, der er problemet, men derimod den ulykke, at vi har tilladt de “evige ofre” at pervertere såvel historien som videnskaben, religionen og derved også hele vort moralske fundament..

  Det er selvsagt ikke den gennemsnitlige dansker, der abbonerer på diverse modbydelige homofile ideologier, er tilhænger af EU eller generelt abonnerer på marxismen i alle dens afskygninger.

  At det er lykkedes at nedbryde kønsrollerne og dermed også moderskabet er uden tvivl iblandt det mest destruktive overgreb vort folk har været udsat for… Man kan selvfølgelig argumentere for, at alt dette ikke var muligt uden mændenes svaghed.

  “Syndens købmænd” har alene magt og indflydelse fordi vi tillader det, fordi vi er svage.

 6. At adoptere fra racefremmede nationer er selvfølgelig noget, der er blevet promoveret til skade for såvel nationen som folket, da disse selvfølgelig ikke lader sig adskille.

  Man fødes som dansker af danske forældre, det turde være ganske åbenlyst.

  Hvem ville seriøst argumentere for, at en dansk kvinde og mand, der får et barn med hinanden mens de er bosat i Afrika eller Kina skulle gå et afrikansk eller et kinensk barn?

  1. Det er naturligvis ikke sandt at europæerne er blandede af genetisk ophav.

   Det er klart at vi da vi kom til Europa i nogen grad har blandet os såvel undervejs på rejsen over Kaukasus som efter ankomsten, men vi har aldrig blandet os med fremmede folk udefra.

   Det er et meget moderne fænomen og det har som oftest primært været soldater og sømænd, der har fået afkom I en fremmede havn.

 7. Det er tåkrummende at høre mange af kommentarerne fra Hr. Riis Knudsen I slutningen.

  Er manden da slet ikke bevist om, at kristendommen og Bibelen intet har med folkekirken at gøre, endsige med den Katolske kirke at gøre (særligt som den har set ud de sidste 500 år).

  Det var kristendommens der i tusinde år besluttede Europa og var bolværket imod såvel muslimerne som jøderne.
  Helt frem til den “franske” revolution.

  1. Men var det ikke Den Katolske Kirke der sammensatte Biblen og derved har givet den den autoritet, den har? Eller sagt på en anden måde: Hvis man giver Biblen en vis autoritet, så anerkender man jo automatisk Den Katolske Kirkes autoritet?

 8. Jeg synes Poul Knudsen beskriver det danske liv som det er og som det burde være. Me han virker som en forvirret person (venstrefløjser) som undskylder Stalins ødelæggelser,med at “De har misforstået socialismen” når de bliver præsenteret for Stalins ødelæggelser.
  Altså jeg sammenligner ham med en der undskylder Maos massemyrderier. Når han selv undskylder Tyskernes forbrydelser.

  1. Det kan være meget spændende at undersøge politiske værdisystemer, der har eksisteret i andre lande på andre tidspunkter. Måske man kan lære noget. Men det er da selvfølgelig klart, at hvis man vil drive politik i Danmark idag, så skal man tage udgangspunkt i den verdensopfattelse og de udfordringer ens målgruppe har. At forsøge at tage noget gammelt og fremmed fra en anden tid og en anden verden, der ikke passer til idag, er dømt til at fejle. Nationalsocialismen var jo også netop et udtryk for en politisk bevægelse, der lige præcis var skabt til et folk med nogle bestemte problemer på et bestemt tidspunkt.

   Det er jo nok også en grund til, at mainstream venstrefløjen ikke kalder sig marxister eller kommunister idag. I hvert fald ikke offentligt.

 9. Politik er en stor del af journalistik. Som jeg opfatter som historieskrivning. Da den situatiion journalisten beskriver er en del af en persons historie. En dråbe i havet i forhold til Danmarkshistorien (med småt d) men alligevel noget vi har til fælles.
  Derfor er historikere kørt ud på et sidespor. De nedfælder nemlig ikke de aktuelle begivenheder, men deres egne meninger om hvad som skete.

 10. Her er mine tanker om årsagen til at den feminisme i bl.a. i kommer ind på i podcasten, er opstået.
  I 2015-2016 gennemgik jeg en række undersøgelser på Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion. Her fik jeg en indsprøjtning med testosteron sidst i forløbet.
  Jeg ved altså hvad jeg taler om. Det er ikke bare en erfaring jeg har gjort mig, på egen krop. Det er en erfaring jeg har gjort mig, i egen krop.
  Undersøgelserne endte med at vise at mit testosteron niveau var normalt for en mand i min alder. Men jeg vil sige at oplevelsen har ændret min opfattelse af virkeligheden for altid.
  Jeg kender kvinder der har været og er på hormoner -Estradiol. Og det er de erfaringer og mine egne personlige erfaringer med testosteron, der har ledt mig til den konklusion jeg redegør for her.
  Jeg tror vor tids kønsroller er opstået pga. en hormonel ubalance. Der er ganske enkelt mere østrogen i samfundet end der er testosteron. I Danmark er der mange kvinder i overgangsalderen der får ordineret Estradiol(østrogen) for “depression”. Men det er helt naturligt for kvinder at blive “deprimerede” når de mister deres seksuelle værdi. Problemet er at deres børn er flyttet hjemmefra og de nu ikke har nogen at tage sig af. Vise omsorg overfor, tage ansvar for, være kvinder for. I gamle dage havde de mange børn og derfor også børn at tage sig af efterhånden som de blev ældre. Nu kommanderer de rundt med manden eller får sig en hund. Har i nogensinde lagt mærke til hvordan kvinder refererer til sig selv som ‘mor’ når de håndtere deres kæledyr -og det gælder ikke kun barnløse ‘katte-damer’. Det har jeg i hvert fald. Både i virkeligheden og på film. Min teori er at kæledyret opfylder et behov for kvinder til at tage sig af børn. Deres egne børn selvfølgelig.
  Man siger at den bedste måde en mand kan øge sit testosteron niveau på er at finde sammen med en kvinde. At en mands testosteron niveau er højest under samlejet, lige før udløsning. Det er altså kvinden der fremprovokere testosteron produktionen i manden. Trækker det ud af manden. Ligesom hvis man ser en ung flot kvinde ude i det virkelige liv. Man retter ryggen. Vågner op. Der er ikke noget der kan få en mand til at tage sig sammen som en ung attraktiv kvinde.
  En mand øger ikke sit testosteron niveau ved at gå i styrketræningscenter, spise proteinholdig mad, høre Heavy Metal og den slags. En mands testosteron niveau øges fordi han har en kvinde der indtager den passive rolle i forholdet. Så kan han slappe af. Og vinde. Det er derfor mænd kalder deres kærester og koner for “min bedre halvdel”, og “min rygrad”. Og det er derfor man siger at “Bag enhver stærk mand, står en stærk kvinde”
  Jeg tror det samme gælder for kvinder. Når så kvinden ikke har flere børn at tage sig af bliver hun deprimeret. Så går hun til lægen og får ordineret østrogen og nu fungere hun uden mandens påvirkning. Så har hun ikke brug for ham til at tænde sin østrogen produktion længere(det gør han måske heller ikke, når nu hun ikke er ung længere) og så vil hun skilles. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/mor-tager-teten-i-en-skilsmisse
  Kvinden lever nu videre i en hormon-rus fyldt med spændende oplevelser, mens mændene går til fordi de ikke længere har noget at “rive i”. https://kvinfo.dk/der-er-flere-maend-der-bliver-foelelsesmaessigt-nedbrudte-og-har-svaerere-ved-at-etablere-nye-livsrutiner-efter-skilsmisse/
  Jeg synes tit man hører om at det er voksende problem at kvinder mister lysten til sex. Og jeg tror det er en konsekvens af at mange kvinder får hormoner. Hvis det er det modsatte køn der provokere hormon produktion i én. Og man så får sit eget køns hormoner tilført kunstigt, så har man jo ikke længere brug for det andet køn og føler sig derfor ikke længere tiltrukket af det -eller noget andet.
  Hormonbehandling for kvinder i overgangsalderen og prævention som jeg har hørt også skulle forstyrre kvinders hormoner, er efter min mening det mest skadelige fænomen der findes i vores samfund.
  Hormon behandling har flere formål men først og fremmest at bekæmpe aldring. Rynker og den slags. Men også generelle smerter, udtørring, Alzheimers sygdom, depression og hjerteanfald. Det er hovedsagligt en behandling kvinder begynder med når de kommer i overgangsalderen på vej mod menopause.
  Menopause er et ord der er registreret første gang i 1800 tallet og kommer af det græske ord for månede ~ men og pause som betyder stop. Denne første brug af ordet markerer første gang man begynder at betragte kvinders alder som noget der skal behandles.
  Det er altså kvinders trang til at forblive unge vi har med at gøre her. En rimelig stærk kraft vil jeg sige. Tror der skal meget til for at tale kvinder fra den slags.
  Det har jeg har læst meget frem til -og det er meget lidt. Er at der udkom en bog i 1966 der hedder ‘Feminine forever’. Denne bog handlede om en revolutionerende ny behandling med østrogen og blev en bestseller. Det passer meget godt med rødstrømpe bevægelsen der blev stiftet i 1970.
  The feminist movement in the 1960s changed women’s status and life expectancy, encouraging menopausal therapy, especially in European countries, with the concept of “feminine forever”. Wilson’s book, published in 1966 (“feminine forever”), became a bestseller, with its claim that “menopause is a hormone deficiency disease, curable and totally preventable, just take estrogen” [3]. Hormone replacement therapy (HRT) was presented as a therapy that could allow women to free themselves from the malediction of estrogen loss and conserve their femininity.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6780820/
  Der er altså ikke kun tale om en behandling af en “lidelse”(som ikke er en lidelse) men også en politisk beslutning om at fremme en del af befolkningen(kvinder).
  With so much money to be made from HT, drug companies promoted it extensively to women and gynecologists during the last decades of the twentieth century, especially touting its protection for the heart.
  Their marketing efforts worked. By 1992, Premarin([pregnant-mare-urine]syntetisk østrogen fra urin fra gravide mare[heste]) was the No. 1 prescribed drug in the United States. By 1997, its sales exceeded $1 billion. (4)
  https://www.everydayhealth.com/womens-health/hormones/history-hormone-therapy/
  Der er altså tale om det medikament, der er ordineret i størst antal i USA. Når man så tænker på at p-pillen er den mest udbredte form for prævention i verden. Og at p-pillen også forstyrrer kvinders hormoner, så tror jeg simpelthen det er årsagen til at verden ser ud som den gør i dag.
  Conjugated estriol, an extract of the urine of pregnant women and sold under the brand names Progynon and Emmenin in the 1930s, was the predecessor of Premarin.[73] Both of these products contained conjugated estrogens similarly to Premarin, but the estrogens were human estrogens as opposed to equine(heste-relateret) estrogens and the composition differed. The major active ingredient in Progynon and Emmenin was estriol glucuronide.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Conjugated_estrogens#History
  Det får så mig til at tænke på den her hundeblodsdoping man har set indenfor cykelsport. Om de to ting kan sammenlignes skal jeg ikke kunne sige.
  Det er også meget udbredt. I mellem 1988 og 1994 var det 44% af postmenopause-kvinder der tog det i USA. Det er næsten halvdelen af alle kvinder sidst i 40erne. Og cirka 10% af alle kvinder i den reproduktive alder tager p-piller.
  Jeg tror simpelthen oprøret i 1968, er opstået som en direkte konsekvens af at østrogen-tilskud til kvinder er blevet så udbredt. Feminismens hovedformål er så vidt jeg har forstået, at kvinder skal kunne klare sig selv og derfor ikke være tvunget til at være i forhold med en mand. De skal frit kunne vælge om de vil være i et forhold eller ej. Jeg tror denne ide er opstået i hovedet på kvinder der har været i en eller anden form for hormonbehandling. Disse kvinder har fået hævet deres hormoner op til det niveau som kvinder normalt får når de er unge og mænd føler sig tiltrukket af dem. Det er mændenes lyst efter kvinderne der får kvindernes hormoner til at stige. Og det er unge kvinders skønhed der får mænds testosteron niveau til at stige. Som et kredsløb med minus og plus poler.
  Problemet opstår så når den ene “pol”(køn) får tilført “energi”(hormoner) ude fra, ja så begynder hun at føle at hun kan og skal klare sig selv.
  Det er selvfølgelig meget groft tegnet op og ja det er selvfølgelig heller ikke alle kvinder og bla bla bla. Men jeg tror de kvinder der tager hormoner påvirker, de kvinder der ikke gør -og alle andre i øvrigt. Østrogen tilførsel er selvfølgelig noget der påvirker og forandrer samfundet. Når alt kommer til alt, resulterer det jo i at der er flere kvinder end mænd i samfundet. Hvis 10 kvinder hver især får hævet deres østrogen-niveau med 10% i forhold til det niveau naturen giver dem, så svare det jo til at de tilsammen tæller som 11 kvinder. Logik for burhøns his man spørger mig.
  Eksempel fra den virkelige verden: Jeg tror svenske ‘Batik-hekse’ er en gruppe af kvinder der tager hormoner i højere grad end andre kvinder. Måske endda testosteron også. Idag behandler man kvinder med manglende sex-lyst med testosteron. Man kunne jo forestille sig at batik-heksene er kommet i overgangsalderen uden at have fået børn, er blevet “deprimeret(~triste)”, er begyndt på østrogen og det så er det der har fået dem til at miste sex-lysten. Nu får de så østrogen og testosteron og det er så det der gør at de i en meget høj alder har energi og føler omsorg til at tage “flygtninge”(skægbørn) til sig som sexslaver, til gengæld for at hjælpe dem med at få asyl. Det kunne også forklare deres absurde forsvar for de her flygtninges voldtægter og mord som vi så det for ganske nylig.
  Og så er der den her nye undersøgelse der viser at der er sket en voldsom stigning af folk der identificere sig som LGBT∞. Jeg tror det er endnu et eksempel på ‘sædernes forfald’ og jeg tror ikke det var sket hvis ikke den her form for hormonbehandling var blevet opfundet.
  https://www.theguardian.com/world/2021/feb/24/how-many-lgbtq-americans-study-record-high
  Der er også mænd der tager testosteron i vore dage. Men det er utroligt få og ikke i form af statsordineret behandling som det er med kvinder og østrogen. Det er mere bodybuildere og gamle mænd med erektions problemer.
  Østrogen behandling for kvinder er betalt og tilskyndet af det danske sundhedsvæsen. Testosteron behandling for mænd er ulovligt i Danmark.
  Hmmm…..

  1. Jeg tror ligesom en ven der havde haft problemer med alkoholisme sagde; at droppe alkoholen er ikke det store problem – det store problem er at finde ud af at få styr på det, der gør at man drikker. Hormonbehandlingerne og p-piller er måske ligesom alkoholen, noget man sætter i stedet for noget andet der mangler. Jeg tror det der mangler er noget at kæmpe for som ikke er en beslutning man selv træffer, at det og det vil jeg kæmpe for… Vi mangler også noget at tro på, noget større end os selv, noget, hvor vi ikke selv skal opfinde mening med vores eget liv. I starten af nittenhundredetallet snakkede de om neurotikere fordi samfundet var ordnet. “Din far er skomager og det skal du også være” sådan et samfund har vi ikke vi har det for godt materielt, for meget frihed – hvilket betyder mere personlig ansvar for at finde meningen med sin egen lille persons eksistens og så bliver vi deprimeret, giver op, vi savner en religion selvfølgelig, men problemet er at vi skal jo tro på den – det virker jo ikke hvis vi alle bare lader som vi tror på Jesus.

   1. sådan som jeg har forstået det, er hormonbehandling ikke udelukkende et præstations-fremmende middel men også et middel til at lindre smerter og udtørring. Men jeg tror også at det er en behandlingsform der løser et “problem” og skaber en helt masse nye problemer.
    Folk drikker måske fordi de har nogle traumer som de ikke kan håndtere. Hormonbehandling derimod er en “løsning” på en naturlig aldringsproces. Min teori er så at hormonbehandlingen gør at kvinder mister behovet for en mand. Som så meget andet er det nemt at sige at de bare skal tage sig sammen og gøre dit og dat. Det kan man også sige til deprimerede mennesker der tager lykkepiller. Ja, de burde tage sig sammen. Men gør de det? Ville man selv gøre det hvis man var i deres situation?
    Jeg er enig med dig i at vi mangler en udefra kommende trussel som tvinger os til at handle på en bestemt måde. Det ville være befriende med en ny istid der kunne befri os mennesker fra det frie valg og de uendelige muligheder.

  2. Jeg synes helt sikkert, at den tanke giver mening med, at når man direkte går ind og ændrer folks hormonbalance, så giver det sig udtryk i folks personlighed, adfærd og fremtoning. Det ser man jo også tydeligt hos transseksuelle og bodybuildere, der via stoffer og medicin bevidst ændrer deres hormonbalance for at opnå visse mål. Det er jo også påfaldende og komisk, at transseksuelle netop beviser, at køn er biologisk funderet, idet de er nødt til at ændre deres krop, b.la ved at ændre deres hormonbalance, for at bare nogenlunde troværdigt skifte køn. Og nogle skifter så køn tilbage ved af holde op med at ændre kunstigt ved deres hormonbalance. Andrew Anglin har også den tese, at mange mænd der skifter køn til kvinder er folk der har ændret ved deres hormonbalance vha. stoffer for at opnå en fordel i sport tidligere i deres liv og deres naturlige hormonbalance er nu så ødelagt, at de begynder at føle sig mere kvindelige fordi deres nuværende hormonbalance nu minder mere om en kvindes naturlige end en mands.

   Og på samme måde som ens adfærd ændres, når man ændrer sin hormonbalance, så ændrer ens adfærd også ens hormonbalance. Fx så stiger kamphormonet testosteron hos mænd, når de er i krig. Og derved giver det jo også mening, at når kvinder kommer på arbejdsmarkedet, så skal de lære at være aggressive og konkurrerende. Med andre ord de skal lære at være maskuline. Så hormoner påvirker adfærd der påvirker hormoner osv.

   At karriereorienteret mennesker der endnu ikke har fået børn, eller helt valgt dem fra, oftest bruger kæledyr som surrogat for børn virker på mig som meget udbredt og tydeligt. Det er nærmest en joke efterhånden med den enlige kattedame, der bor i storbyen og arbejder på et kontor. Men ja det handler åbenlyst om at opfylde et behov for yngelpleje. Denne behovsopfyldelse kan også være med til at forklare, hvorfor disse barnløse karrierekvinder oftest vil importere børn fra udlandet. Selvom der jo tydeligvis også er andre grunde såsom at importere de mennesker, de ikke gider selv at få og skabe en hær imod onde hvide mænd.

   Der er da selvfølgelig rigtigt, at når en mand har en feminin kvinde, han skal beskytte og skaffe ressourcer til, så vågner han op og bliver til det, man kunne kalde en rigtig mand. Hans testosteronniveau stiger og hans krop og adfærd ændrer sig så jo også. Det var også en af grundene til, at man tilskyndede før i tiden, at mænd blev gift i en tidlig alder til en kvinde, der også var i en tidlig alder. Dette gjorde så, at hans energi og gejst blev brugt til at konkurrere om ressourcer på arbejdsmarkedet til samfundet og nationens bedste. Derudover blev der også produceret børn i en tidlig alder, der gjorde, at der kunne produceres flere og at kvaliteten af disse var bedre, idet børn der bliver skabt af unge forældre i gennemsnit har færre skavanker end børn, der bliver skabt af ældre forældre.

   Det der så er sket i dag er, at kvinder ikke har et behov for at blive gift tidligt, idet de ikke i samme udstrækning er afhængig af en mands fysiske beskyttelse eller hans ressourcer. Dette gør så, at en masse unge mænd flakker rundt og bruger deres ungdom på det, de har lyst til og ikke på, hvad der er bedst for samfundet. Videospil, film og tv-serier, sportsbegivenheder og pornografi osv virker mere spændende end de kvinder, de kan tiltrække på det tidspunkt i deres liv. Fordi kvinder er hypergamiske, og derved tiltrukket af status og magt, så er de ikke så interesseret i unge mænd, der ikke har opnået noget i deres liv endnu. Dette gør så endnu mere, at nogle unge mænd vælger at fordybe sig i underholdning nævnt ovenfor der er specifikt skabt til at tilfredsstille mænds psykologiske og seksuelle behov. Det er ud af denne situation, at fænomener såsom NEET og incel er blevet skabt.

   https://dailystormer.su/neet-apocalypse-young-american-men-sitting-at-home-playing-video-games-and-taking-pills/

   At prævention og hormonbehandling ifbm. overgangsalderen påvirker kvinders hormonbalance og derved deres adfærd virker også meget logisk. Og at denne adfærdsændring så påvirker mænd og derved hele samfundet generelt giver også 100 procent mening. Kvinder kan jo ikke fungere på et arbejdsmarked, hvis de ikke kan kontrollere når, og hvis de får børn. Men de kan jo heller ikke fungere på et arbejdsmarked, hvis der ikke er udviklet maskiner til tunge løft osv. Så det er jo også en faktor iblandt flere. Der findes mange kvinder der arbejder på et kontor, men der findes ikke så mange kvindelige jord og betonarbejdere fx.
   Forarbejdet mad er en anden faktor. Når alle arbejder, så er der jo ikke tid til at lave mad, og så er det vigtigt, at man kan købe færdig mad, der skal bruges meget lidt tid og energi på at gøre klar til konsumering. Forskellige maskiner til ens hjem såsom en vaskemaskine og støvsuger er en anden faktor. Uden disse har man jo svært ved at sende begge personer ud på arbejdsmarkedet hvis der skal bruges meget energi i hjemmet til at holde det bare nogenlunde rent. Så der er flere faktorer der gør, at kvinder har haft mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet i stor stil.

   Er batik-hekse en form for midaldrende kvindelige venligboere, som vi kender det i Danmark men bare i Sverige? Jeg har aldrig hørt om udtrykket før. Men ja der er mange eksempler på, at midaldrende kvinder har haft sex med unge migranter på fx asylcentre. Også i Danmark. De fleste flygtninge der kommer til Europa i dag er unge mænd. Hvis det var unge kvinder, så ville kvinderne bestemt ikke støtte indvandring og multikultur, som de i høj grad gør i dag. Hvis kvinder ikke havde stemmeret, så ville DF og NB være langs større end de er i dag, og indvandringen ville være langt mindre end i dag. Hvis vi altså antager, at politikerne laver love ud fra folkestemningen. Det er jo bestemt ikke altid, at de gør det.

   Det er også interessant, at et begreb såsom toksisk maskulinitet er kommet frem. Nu er klassisk maskulinitet så åbenbart blevet toksisk og giftigt. Det vil sige negativt og farligt. Og der har du jo fint forklaret nogle at grundene til at, det er blevet sådan.

   Men det skal så lige siges, at det er i høj grad overklassens kvinder (og mænd), der ønsker feminisme. Jeg har personligt mødt mange middelklassekvinder, der hungrer efter en maskulin mand, der kan tage sig af dem og skaffe ressourcer til dem. Overklassens værdier flyder jo ud over samfundet, og disse kvinder er jo så tvunget økonomisk til at tage ud og arbejde med al den stress, det giver, samtidig med at de skal prøve at få en familie til at fungere med en mand, de har svært ved at have respekt for, fordi han ikke kun er den, der skaffer hende ressourcer. Det kan jo ikke fungere. Seaxwulf var jo også inde på det i vores samtale. Jeg tror, at vi vil se flere middelklassekvinder blive tradwifes i fremtiden, fordi de simpelthen knækker halsen ved at prøve at efterabe højtintelligente overklassekvinder. Og disse overklassekvinder får så få børn, så tingene vil rette sig helt naturligt over nogle generationer, idet disse tradwifes vil få forholdsvis mange flere børn end dem. Og når de er nok vil traditionelle middelklasse mennesker så kunne bestemme mere i samfundet og tvinge andre til at gøre som dem. Edward Dutton har også været inde på denne mekanisme.

   Det er sjovt, at du nævner, at kunstigt at hæve sit niveau af testosteron i kroppen er ulovligt i samfundet. Det er det jo også. Steroider er ulovlige, og i almindelige motionscentre kan man endda risikere at blive testet for dem. Men et sted hvor de stadig bliver tolereret er i film og tv-serier, hvor hypermaskuline mænd skal fremstå som superhelte og lignende. Der bliver de stadig brugt, så disse mænd kan få den krop disse roller kræver. Men igen så bliver disse produktioner jo brugt til at undgå, at mænd gør oprør. De fungerer som opium for mænd. Derfor bliver hypermaskulinitet stadig tolereret her, fordi det tjener et større formål.

   1. Jeg har forsøgt at forholde mig til de forskellige betragtninger i din kommentar kronologisk.

    Eksemplet med profesionelle atleter der tager steroider minder mig om de østtyske atleter fra firserne https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/east-germanys-forgotten-olympic-doping-6949436 men jeg vil nu mene at den kønsdysfori vi ser idag er langt mere udbredt. Eksempel: https://www.dr.dk/nyheder/video/15-aarige-smilla-nogle-gange-er-jeg-pige-nogle-gange-er-jeg-dreng
    Og jeg tror at udbredelsen af hormonbehandling for kvinder som kur for en naturlig aldringsproces, har spillet en meget stor rolle i at vi er kommet i den situation. Jeg tror det har haft en indirekte påvirkning på alle andre mennesker i samfundet.
    Ud fra et kvindeligt synspunkt, tror jeg hormonbehandlingen, giver kvinder en mulighed for at løsrive sig fra deres naturgivne rolle som familiens administrator. Den frihed bruger de så på at drage ud i verden og gøre karriere på at passe andre kvinders børn. De efterligner den rolle de ville have fået i et mindre udviklet samfund. Medicin-teknologien giver dem simpelthen en lettere og mere overfladisk version af livet.
    Jeg tror ikke på at der er nogen der har fravalgt at få børn -meget få i hvert fald. De fleste der siger de har valgt ikke at få børn, siger sådan fordi de har en personlighed som gør at de ikke vil erkende deres nederlag overfor sig selv og slet ikke indrømme det over for andre.
    De “kattedamer” jeg refererer til har selv børn. I et mindre udviklet samfund havde de nok haft endnu flere børn.
    Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal tro om det her med kvinder der fravælger børn for at have en karriere istedet. Det skal nok betyde at de får senere børn -og derfor ringere børn. Jeg har hørt at risikoen for autisme skulle øges med faderens alder f.eks. Og når de venter længere tid med at få børn, ender de selvfølgelig også op med at få færre børn. Jeg tror bare ikke så meget på det her fænomen med kvinder der slet ikke får børn -for at fremme deres karriere. Der er vel også højstatus mænd der ikke gider være sammen med ufaglærte kvinder, eller kvinder der slet ikke har nogen uddannelse.
    Jeg tror ikke kvinder ser hvide mænd som onde. Jeg tror mere at det handler om at det er sådan fra naturens hånd, at det altid har været(og altid skal være) ‘drengene efter pigerne’. Det er mænd der jagter kvinder. Mænd der nedlægger kvinder. Scorer kvinder. Mænd der byder kvinder op til dans osv. Og jeg tror hele den her mande-fjendtlighed fra kvinder, simpelthen er den moderne offentligheds pendant til kvinder der hviner og flygter fra mænd. Hvis mænd skal jage kvinder, må kvinderne jo også løbe væk fra dem. Hvis kvinder skal have de bedste mænd, må de jo også stille de sværeste forhindringer op for dem, således at det kun er de bedste der trænger igennem til dem. Og når det kommer til tesen om ‘hvide onde mænd’ så tror jeg også det handler om kvinders loyalitet overfor stammen. Danske kvinder er nok omtrent ligeså loyale over for danske mænd, som engelske kvinder var loyale overfor engelske mænd dengang England blev besat af danske vikinger. Det er en del af kvindens natur at give efter over for de stærkeste mænd.
    Igen, samfundet har ikke tilskyndet mænd og kvinder at blive gift i en tidlig alder, fordi det var det rigtige at gøre. Samfundet har tilskyndet mænd og kvinder til at blive gift i en tidllig alder fordi det var det var det eneste de kunne gøre. En mand har haft brug for en kvinde til at lave mad og holde hjemmet, for at kunne arbejde. Det er teknologien der afvikler mennesket.
    Igen, jeg tror ikke der er nogen unge mænd der foretrækker underholdning over kvinder. Jeg tror mere det handler om at der er en helt masse unge mænd der er blevet handikappet af at vokse op i et østrogen-pumpede kællingevælde og derfor ikke kan score kvinder. Hvordan kan man også score selvstændige stærke kvinder? Hvis en person er stærk og selvstændig har personen det jo fint med at være alene. Og en person der har det fint med at være alene er jo ikke lige så nem at score som en der hungrer efter at være sammen med en anden. Den her situation får dem så til at søge tilflugt i underholdning for at kunne holde deres meningsløse liv ud. Jeg tror heller ikke der er nogen form for underholdning der bliver designet “til at tilfredsstille mænds psykologiske og seksuelle behov.” Den slags blivere designet efter hvad der virker. Efter hvad der er fedt. Nå, nu har jeg læst artiklen. Jeg tror nu ikke situationen er bedre i Kina. Jeg har i hvert fald læst om adskillige dødsfald på asiatiske internet caféer med mænd der er døde af sult og tørst fordi de har været så optaget af at spille.
    Batik-hekse svarer vel til en slags venligbo-kattedame. https://www.youtube.com/watch?v=b5JTLccZBqg Terror angrebet i Vetlanda https://nyheteridag.se/plus/har-karleksbombas-sultani-efter-attackerna-i-vetlanda/
    og til sidst vil jeg også lige nævne at der altså også er tegn i vores samfundsudvikling der trækker i den modsatte retning. Fuckboys foreksempel, som jo er unge mænd der er sammen med mange kvinder.

 11. Det virker også helt logisk for mig at det må påvirke mænds sindstilstand, at nogle kvinder får hormoner, der ændrer deres sindstilstand unaturligt (og de kvinder der ikke får tilført hormoner bliver nok også påvirket af det, tænker jeg).
  Vores samfund er fyldt med “sutteklude” til os alle hver især, så vi bliver ikke presset til, at skulle ændre os. Jeg tænker ikke de fleste af os mennesker, der i de tilfælde, hvor vi handler destruktivt/ selvdestruktivt vil ændre os lige meget, hvor man facts andre sagligt slynger på bordet om, hvor skadelig vores opførsel måtte være, så længe vi har det ganske fint og mageligt med det vi nu gør. Jeg har ikke kunne lytte til podcasten, så jeg giver kun mine umiddelbare tanker til kende ud fra, at have læst din kommentar, Lars…

  1. ja, folk gør kun det rigtige når de er tvunget til det. Det kræver i hvert fald mere end kolde facts, for at folk sadler om…

   1. Ja folk ændrer sig kun, hvis de er tvunget til det. Det er det, man kalder en krise. Altså et tidspunkt, hvor det man har gjort tidligere ikke længere virker.

    Og denne forståelse kan man jo så også overføre til politik. Hvis mennesker ikke oplever hverdagen som meget ubehagelig, så ændrer de ikke adfærd/politisk overbevisning. Så politik handler jo så i meget høj grad om at fremvise de negative ting ved det styre, man lever under lige nu. Fx ved at fokusere på kriminalitet, korruption, censur, tab af indtægt og politiets brutalitet. Man ser jo også, at alternative medier jo netop fokuserer på disse ting. Og at mainstream medierne jo så netop prøver at undertrykke at disse ting kommer ud til mange mennesker.

    En anden vigtig ting er, at have et stærk og solidarisk fællesskab, som folk kan vælge som et bedre alternativ end det bestående, når krisen kommer. Fordi hvis det ikke eksisterer, så har folk jo ikke andet alternativ end at blive i det bestående. Når disse fællesskaber opstår, så bruger systemet mange ressourcer på at lukke dem ned igen. Det ser man hele tiden.

 12. Når folk bliver trætte af deres egen kulturs succes fordi den har givet dem alt hvad de skal bruge og meget mere endda, så er der vel ikke rigtigt mere at kæmpe for at opnå længere og så er der vel kun tilbage at være imod og nedbryde det hele igen. Eva Paglia (håber jeg husker hendes navn korrekt) en ret interessant feminist at høre på, sagde i et foredrag jeg så for nogle år siden, at det er et ret almindeligt fænomen, at befolkningen begynder at opfører sig meget mere alt-er-tilladt seksuelt inden en civilisation braser sammen op igennem hele vores historie. Det bliver også sagt i mange religioner. Ja hvis det ikke bliver sagt i alle religioner. Så der er vel ikke noget nyt under solen.

  1. Jeg er fuldstændig enig med dig her. Jeg tror at en af grundene til at folk i den tredje verden får flere børn end man gør her i den udviklede del af verden, er at de her mennesker er mere fysisk aktive og noget så banalt som at de er mere ude i solen og varmen. Mennesker bliver simpelthen mere liderlige i varmen. Det er videnskabelig bevist. Men jeg tror også at deres underudviklede samfund giver dem nogle mere krævende vilkår som gør at de fralægger sig mere ansvar for deres egen lykke og dermed bedre kan give sig hen til hinanden. Man kan så spørge sig selv om hvad der kom først, de dårlige samfund eller de uansvarlige borgere. Det ene afhænger nok af det andet og er i sidste ende et resultat af befolkningernes mentalitet. Men det er et faktum at brune mennesker der kommer til Europa, får færre børn end brune mennesker der bliver i brune lande.
   Det er også sjovt at du nævner det her med Eva Paglia. Jeg var til et arrangement med et par foredrag for en måneds tid siden -hvor Riis-Knudsen også deltog. Et af foredragene handlede netop om det her fænomen med høj-kulture der når til et (højde)punkt og så begynder at slække på kravene til adfærd mm. Her var eksemplet den arabiske-højkultur som også har haft sin nedgang med laisez-faire tilgang og kvindelige imamer og den slags.
   nej spørgsmålet er om der overhovedet er noget nyt under solen nogensinde. Verdenshistorien er cyklisk.

 13. Jeg kan ikke se, at hormonbehandling og p-piller er årsagen eller roden til feminisme af den simple grund feminisme var til før hormonbehandlinger og p-piller. Feminisme er en egalitiristisk ide og ligesom kommunisme nærer den sin kraft fra os menneskers problem med, at skulle føle taknemlighed overfor de der gør nytte på en måde vi ikke selv evner. Kvinder forsørger stadigvæk ikke sig selv som helhed. Den gennemsnitlige danske kvinde får mere fra staten end hun bidrager med. Eva Paglia kommenterede engang på at en anden feminist havde sagt i sjov, at hvis verden var uden mænd var den fyldt med en masse glade tykke kvinder, hvor Eva Paglia siger, at uden mænd ville kvinder leve i løvhytter og lide hungersnød. Den kreative klasse er også præget af det problem med at indse, at hvis alle var kunstnertyper så levede vi også i beskidte jordhuler og sultede. En kloakarbejder er uendelig meget mere nødvendig end hende der studere kunsthistorie på Uni. Landmænd og fiskerne er fuldstændig nødvendige og alligevel står vores komikere og gør nar af landmænd, der ikke kan finde en kone fordi de unge piger tager ind til storbyen og vil studere noget, der bare bliver et job for at have et job – ikke fordi det tjener noget formål andet end at løse et problem skabt af andre jobs. Jeg har sagt til et par mennesker, der har jobs og andre der er pensionerede nu, at jeg som førtidspensionist (jeg fik den tildelt i 2000) på den gamle ordning faktisk godt kunne leve meget vel for tusind kroner mindre udbetalt om måneden og at andre fra den gamle ordning får omkring tre tusind mere om måneden end jeg gør. Reaktionen fra disse folk, der betaler regning er en rysten på hovedet af mig – ikke at de betaler til at folk med en psykisk sygdom kan bo i en rodet lejlighed fyldt med et par dyre guitar eller andre dyre ting, som den psykisk syge bare syntes han eller hun skulle have og nu står de dyre genstande bare der og roder. Dette var et billede på en afdød vens lejlighed. Han var umyndiggjort fordi han ikke kunne styre hans økonomi. Jeg syntes det er et godt billede på, at man kan give mennesker alle de penge de vil have og for nogle skaber det blot flere problemer og øger deres gæld og meget få får noget ud af at få flere penge fra staten end hvad de behøver. Men når vi uden videre bliver tilbudt penge siger vi jo ikke nej. Det er bare ikke sikkert at den umiddelbare uafhængighed gør andet end at skade os i den sidste ende. Og de der er giverne kan faktisk føle sig nærmest som var de Frelseren selv og så bliver de ret sure når de får at vide at de faktisk skaber mere lort for alle. Jeg mener nærmere penge er roden til feminisme og kommunisme. Hvis de rigeste vil have feminisme så promoverer de det og fattigrøvene efterligner de rige. De grimme drømmer om at være smukke og hvis nogen fortæller de grimme, at de faktisk er smukke på deres egen måde, så er de grimme jo mere end villige til, at tro på andres ord end at bare se sig selv i spejlet og derefter se på resten af befolkning og erkende den triste sandhed, at de faktisk bare er ret så grimme at se på. Så egalitirisme er ret let og sælge, hvis man har penge til, at få reklamerne og bøgerne og filmene til at se godt ud, lyde godt og masseudbrede det og hamre løgnene ind i vores psyke igen og igen til vi næsten mener vi er smukke selvom vi faktisk er en af de grimme og de smukke føle sig både smukke udvendig og indvendig når de kan se det smukke i selv den grimmeste mand i byen. Vi mennesker vil hellere leve på en sød løgnehistorie end at indse den hårde sandhed. De venstreorienterede kender nok bedre sandheden om vores natur end vi selv gør og omvendt. Så ingen er undtaget for at hellere vil leve på en løgn, hvis det føles bedre end sandheden. Jeg prøver så godt jeg kan at pege på at ting som feminisme er ganske let at lokke kvinder med. Kommunisme er ganske let at overtale dem kommunisterne for tiden syntes er de gode. Til alle tider. Og feminisme er bare en del af kommunisme som er en ældgammel ide – der bare skifter navn fra gang til gang.

  1. Jeg har også spekuleret i om hormontilskud kan være oprindelsen til feminisme, når den nu er dukket op lang tid efter kvinder fik stemmeret osv. Det er måske ikke roden men nærmere en forstærker.
   Ja, hvem siger nej tak til gratis penge? Og hvem siger nej tak til gratis hormoner?
   Jeg tror ikke det er de rige der vil have feminisme. Jeg tror det er kvinder der vil have feminisme til at tage vare på sig selv og til at si de svage mænd fra. Det er et helt naturligt fænomen der er blevet unaturligt stort fordi der er kommet så meget østrogen i mange kvinder.

 14. Jeg er enig i at hormonbehandlinger må påvirke samfundet mere i en negativ retning end i en positiv retning, hvis der i det hele taget er nogen positiv ting for samfundet som et hele at spore, hvad, der nok ikke er. Jeg er også enig i at det bliver svært at tale kvinder fra det. Men hvis man vil tale dem fra det, skal man give dem noget andet, der lyder godt og selvfølgelig er godt. Men det hjælper sjældent at nævne den ting man syntes er skidt. Regeringen og medierne snakkede meget hurtigt om, at folk ikke behøvede, at hamstre toiletpapir. Om folk gjorde det ved jeg ikke. Havde medierne ikke sagt havde jeg ikke opdagede det. Jeg havde vel helt naturligt bare købt noget mere mad end jeg plejer den første dag og det havde andre nok også og så kunne det have skabt en steppebrand af madhamstring. Det kunne have endt skidt. I stedet snakkede folk om, hvor idiotisk det var at hamstre toiletpapir – så folk som flest glemte vist deres naturligt drift til at hamstre mad fordi snakken om toiletpapir var så dum og unaturligt et fænomen. Et medieskabt samtale emne, der afledte os. Havde de derimod sagt, at vi skulle passe på med, at hamstre mad så er en ting sikkert – det var præcis hvad vi ville gøre.

  1. Problemet er at det ikke noget man kan tilgå på et bevidst plan. Hvis kvinder skal holde op med at tage østrogen, så gør de det jo kun hvis deres smerter forsvinder -det kan man ikke bebrejde dem. Jeg tror løsningen ligger i at udvikle præparater der modvirker bivirkningerne ved østrogen tilførsel. Det kunne så være noget med testosteron til mænd der mangler det. Problemet er så bare at mænd der tager testosteron holder op med at producere sæd og bliver infertile på den måde.
   Oplysning er en anden god ting. Jeg har for eksempel hørt at man er begyndt at lære folkeskoleelever om grænserne for hvor længe man kan vente med at få børn. Hvis det virker og unge mænd begynder at få børn tidligere, så er der færre teenage drenge der vil vokse op i miljøer med kunstigt høje østrogen niveauer -og det vil spare dem(og samfundet) for en masse problemer.

   1. Jeg mener man bør promovere sunde billeder af unge, smukke, stærke, dejlige kvinder med børn og familie, der ikke er glansbilleder og helt urealistiske og/eller noget ingen kan relatere til. Det må kunne motivere unge kvinder til, at tænke mere i børn og familie. Til sidst tak for at bringe emnet op.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *